Kronprinsessparet vid Alingsås 400-årsjubileum. Foto: SPA

Inbjudningar till Kungl. Familjen

Kungl. Familjen utför årligen flera hundra officiella uppdrag. Hovmarskalksämbetet har ansvar för planeringen av Kungl. Familjens offentliga framträdanden och officiella representation.

Inbjudan ställs till den eller de medlemmar av Kungl. Familjen vars närvaro önskas. Inbjudan adresseras till Hovmarskalksämbetet, se adress nedan.

Följande bör framgå av inbjudan

  • Vad det är för evenemang
  • En kort bakgrund till evenemanget
  • Programinnehåll i stort
  • Datum och eventuell tidpunkt

Inbjudan bör skickas in tre till sex månader innan evenemanget äger rum.

Alla inbjudningar och förfrågningar om närvaro besvaras. Vid ett positivt svar om kungligt deltagande bifogas mer detaljerad information för den fortsatta planeringen av besöket.

Arrangören är som värd ansvarig för planering och genomförande av programmet. Slutgiltigt program från arrangören ska vara klart senast två veckor innan besöket äger rum.

Inbjudan ställs till önskad medlem eller medlemmar av Kungl. Familjen och skickas via post till följande adress:

H.M. Konungens Hovmarskalksämbete
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm