Kungliga slott och residens

Kungliga slottet, östra fasaden. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungliga slott, residens, kyrkor, parker och ett hovstall. Fyra sekel av konst och historia.

Kungl. Slottet

Den kungliga dispositionsrätten

Enligt en överenskommelse mellan den dåvarande kungen, Karl XIII, och Riksens Ständer – dåvarande Riksdagen – överlämnades äganderätten till ett antal inkomstbringande egendomar och fastigheter från kungen till staten. I gengäld gavs Kungen och hans efterträdare dispositionsrätt – ungefär nyttjanderätt – till ett antal slott och slottsområden. Denna lösning är än idag en förutsättning för att Kungen ska kunna utöva sin uppgift som statschef.

Logården, Kungl. Slottet

Besök de kungliga slotten

Tio kungliga slott med museer, kyrkor, parker, butiker, kaféer och ett hovstall. Fyra sekel av konst och historia. Besök Kungliga slottens webbplats för att läsa om respektive besöksmål, se öppettider och köpa biljetter.

Till toppen