Jubileumsåret 2023

Jubileumsemblemet designat av Elis Nyström.

Under 2023 firas H.M. Konungens 50 år på tronen. 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung markeras också under året.

Firande under året

Firande under året

Under 2023 firas H.M. Konungens 50 år på tronen. 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung markeras också under året.

I år firar H.M. Konungen 50 år som Sveriges statschef. Kungen uppsteg på tronen den 15 september 1973. Han är Sveriges genom tiderna längst regerande monark.

Kungen är Sveriges främste representant. Han har som statschef framför allt statsceremoniella och representativa uppgifter, vilka regleras i grundlagen.

Kungen har under sin tid på tronen genomfört över 80 statsbesök utomlands för att främja Sverige och svenska intressen. H.M. Konungen är beskyddare och hedersledamot av ett mycket stort antal svenska akademier, organisationer och sammanslutningar.

Med anledning av jubileet har ett nytt porträtt av Kungen tagits av fotograf Thron Ullberg i Rikssalen på Kungl. Slottet i Stockholm.

Jubileumsporträtt av H.M. Konungen.

Jubileumsporträtt av H.M. Konungen. Foto: Thron Ullberg/Kungl Hovstaterna

Sverigemiddag

I januari inleddes jubileumsåret med en Sverigemiddag på Kungl. Slottet. Till middagen var representanter från Sveriges samtliga län inbjudna genom landshövdingarna.

Länsresor

Som en del av firandet av H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län under 2023.

Länsbesöken äger rum i residensstäderna och landshövdingarna står som värdar. Besöksprogrammen är varierade men kommer bland annat att innehålla publika evenemang under vilka Kungen och Drottningen ges möjlighet att möta länens invånare.

Länsbesöken äger rum följande datum:

Se bilder från de genomförda länsbesöken!

Firande av Sverige 500 år – i Strängnäs och Stockholm

Den 6 juni 2023 uppmärksammas att det på dagen är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och landet gick in i en ny epok som formade nationalstaten Sverige.

Kungen och Drottningen inleder nationaldagsfirandet i Strängnäs och avslutar dagen i Stockholm.

Nationaldagsfirandet på Skansen i Stockholm blir detta jubileumsår mer omfattande. H.M. Konungen ger under kvällen även en större nationaldagsmottagning för representanter för det officiella Sverige samt den diplomatiska kåren på Nordiska museet.

Jubileumshelg

H.M. Konungens 50-åriga jubileum på Sveriges tron firas den 15 och 16 september i Stockholm. Fredagen den 15 september hålls Te Deum i Slottskyrkan på Kungl. Slottet. Under dagen övervarar H.M. Konungen även en högvaktsavlösning samt mottar en sångarhyllning på Kungl. Slottets yttre borggård. Samma kväll ges en större jubileumsmiddag i Rikssalen på Kungl. Slottet.

Lördagen den 16 september färdas Kungen och Drottningen i kortege genom huvudstaden.

Jubileumsafton på Gripsholms slott

Med Fredrik Lindström som konferencier anordnas en jubileumsafton den 18 augusti med anledning av att det i år är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung.

Framför Gripsholms slott, på den vackra vattenomgärdade gräsmattan på Slottsholmen bjuder kvällen på en musikalisk, humoristisk resa genom den kedja av händelser som format vårt moderna Sverige.

Artister som Lisa Nilsson, Lena Philipsson, Solala och Richard Söderberg medverkar och Norrköpings symfoniorkester under ledning av Alexander Hanson förenar det populära med det klassiska, dåtid och nutid.

Utställningar

Under året arrangeras utställningar på Kungl. Slottet och Slottsbacken i Gamla stan i Stockholm med anknytning till jubileumsåret. Gripsholms slott därutöver har Gustav Vasa i fokus med bland annat föredrag och fördjupande visningar.

Läs mer på Kungliga slottens webbplats

Notera att programmet kan komma att uppdateras under årets gång.


50 år som statschef

Gåvor

Gåvor i samband med H.M. Konungens jubileum

För den som vill ge en gåva i samband med jubileet önskar Kungen att stiftelsen Ungt ledarskap främjas.

Konungens stiftelse Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsen bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.

Insamlade medel används till utbildningsanslag för unga ledare.

Skänk en gåva till Konungens stiftelse Ungt Ledarskap

Swish 1236833321
Bankgiro 900-0811

Läs mer om Konungens stiftelse Ungt ledarskap

Jubileumsemblemet

Jubileumsemblemet

Med anledning av jubileet har ett emblem tagits fram för att markera firandet. Emblemet har formgivits av Elis Nyström, student vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.

Ladda ner jubileumsemblemet

Kungl. Hovstaterna välkomnar de organisationer, föreningar, verksamheter, företag, kommuner, länsstyrelser och andra som önskar delta i firandet att använda sig av emblemet.

Hämta jubileumsemblemet

Skapandet av jubileumsemblemet

Under våren utlyste Kungl. Hovstaterna en tävling för att ta fram en symbol för jubileumsåret. Tävlingen riktades till studenter inom grafisk formgivning och design. Vinnare blev Elis Nyström, student vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.

Juryn bedömde samtliga bidrag och valde ut tio finalister utifrån kriterierna kreativitet, kommunicerbarhet, användbarhet och relevans. Bidragen hade anonymiserats inför jurybedömningen.

Efter vinsten har Elis Nyström, tillsammans med kommunikationsbyrån The Studio, vidareutvecklat emblemet för att anpassa det till användning för en rad aktiviteter och högtidlighållanden under 2023.

Juryn

I juryn ingick H.K.H. Prins Carl Philip, Parasto Backman, Tom Hedqvist, Henrik Klackenberg, Britta Marakatt-Labba och Jakob Trollbäck.

Möt Elis Nyström

Elis Nyström är vinnare i tävlingen att ta fram ett jubileumsemblem till 2023.

Grattis till vinsten! Berätta lite mer om dig själv.

Jag heter Elis Nyström och jag kommer från Gotland. Jag har designat emblemet till Kungens 50-årsjubileum på tronen! Till vardags går jag på KTH och läser design- och produktframtagning.

Hur gick designprocessen till?

Jag började med att skissa med penna och papper, därefter gick jag över till digitala program.

Berätta om emblemet.

Jag ville ha ett modernt emblem uppbyggt med många olika geometriska former. Den gröna stenen symboliserar Kungens intresse för naturen, den blå för Östersjön, purpur är en vanlig kunglig färg och den röda stenen återfinns också i den kungliga kronan. De geometriska formerna ska också associera till konfetti, vilket passar bra när vi har ett firande framför oss!

Pressbild på Elis Nyström finns tillgänglig i Kungl. Hovstaternas bildarkiv

Övriga finalister

(utan inbördes ordning)

  • Ava Ahmadi Daghdar, Malmö universitet
  • Paloma Demanet, Forsbergs skola
  • Emilia Holmqvist, Mittuniversitetet
  • Oliver Kolding Palm, Malmö universitet
  • Johanna Lundholm, Högskolan Dalarna
  • Amanda Sellberg, Högskolan Dalarna
  • Signe Svensson, Chalmers Tekniska Högskola
  • Henrik Wangsten, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Anton Åhman, Yrkeshögskolan i Borås

Se övriga finalisters bidrag (pdf) Pdf, 427.1 kB.

Juryutlåtande

"De nio finalisternas bidrag präglas alla av entusiasm och engagemang inför uppgiften. Som förslag till emblem utgör de sinsemellan helt olika grafiska och visuella lösningar.

Några lutar åt det strikt modernistiska, andra slår an en mer romantisk ton, medan somliga representerar en strikt klassisk ingång till ämnet.

Juryn fann svårigheter i flexibilitet hos flera av förslagen, medan det vinnande bidraget upplevdes som både modernt och lättsamt och med potential att möta de många skilda appliceringar som uppgiften kräver."

Tom Hedqvist, jurymedlem och f.d. professor vid Konstfack.

Kontakt

  • Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om jubileet 2023 eller användningen av emblemet och jubileumsporträttet kan du använda formuläret.

Skicka meddelande via e-post
1000
Till toppen