Sök medaljförläningar

Författare och psykolog Hédi Fried förlänas Serafimermedaljen 2019. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

Läs mer om medaljer

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på kansliet som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.