Ordnar och medaljer

Serafimerorden, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

En av Kungens uppgifter som rikets högste representant är att dela ut ordnar och medaljer. Det är ett sätt att uppmärksamma personer som, på olika sätt och inom sina respektive områden, gjort gott för samhället.

Ny förordning från och med 1 februari 2023

Sedan förordningen (2022:1800) om Sveriges främsta utmärkelser trädde ikraft 1 februari 2023 är delar av informationen på sidorna om ordnar inaktuell. En översyn av innehållet på dessa sidor pågår.

Ordnar och medaljer är ett sätt för statschefer att belöna framstående insatser för samhällets bästa.

Eftersom statschefen är ett lands högste representant blir belöningarna principiellt ett uttryck för landets tacksamhet och är därför mycket uppskattade.

Numera tilldelar Kungen Serafimerorden och Nordstjärneorden till utländska medborgare och statslösa samt inom Kungahuset, medan Svärdsorden och Vasaorden för närvarande är vilande. Serafimerorden och Nordstjärneorden utväxlas även mellan länder som vänskapsgest i samband med statsbesök på regeringens förslag.

Kungen delar också ut fem kungliga medaljer till svenskar, där H.M. Konungens medalj är den som är mest utdelad och består av åtta nivåer. Dessutom finns en tradition att Kungen delar ut kungliga jubileumsminnestecken. Det gjordes till exempel i samband med Kronprinsessans bröllop och Kungens 70-årsdag.

Författaren och psykologen Hédi Fried som överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen fick ta emot Serafimermedaljen 2019.

Sök medaljförläning

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde.

Till toppen