Kungliga stiftelser – här kan du söka pengar

De kungliga stiftelserna verkar inom fem områden:

Läs mer om de fem övergripande områden där stiftelserna är verksamma via länkarna ovan eller via menyn.

Läs mer i de två skrifterna om kungliga stiftelser.

De kungliga stiftelserna
De kungliga stiftelserna